Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vị Thủy
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 07113571266
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)