Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0985975422
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)