Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 14 Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại 0313747866
Fax 0313842436
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)