Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Dương Kinh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 5 toà nhà HĐND-UBND quận Dương Kinh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng
Điện thoại 02253632322
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)