Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tiền GHiang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 187 - Lê Thị Hồng Gấm - phường 4 - thành phố Mỹ Tho
Điện thoại (073) 2210260
Fax (073)3877445
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)