Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phố Vôi - Thị trấn Vôi - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 0912578405
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)