Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 31 - 33 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại 02838205605
Fax 38205705
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)