Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 118 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (055)3711570
Fax (055)3711577
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)