Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm y tế huyện Chợ Mới
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ ấp thị 2, đường Nguyễn Văn Hưởng, TT.Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Điện thoại 02963610019
Fax 02963883452
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)