Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 3 phố Vạn Hạnh, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại 0438736396
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)