Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án 1
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 445 Nguyễn Thị Minh Khai
Điện thoại 0439875763
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)