Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại 0633821758
Fax 0633837030
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)