Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xây dựng Hưng Phát
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 13 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 0975956025
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)