Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 187 Lê Duẩn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 02383558558
Fax 02383558888
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)