Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA xây dựng trụ sở Tòa án ND tỉnh Thái Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 8 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình
Điện thoại 03940343
Fax 5435345345
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)