Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Sân bay Tân Sơn Nhất
Điện thoại (08)38446720
Fax (08)38446721
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)