Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 07 Trương Vĩnh Ký - Phường 1 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại (064)3511497
Fax (064)3852324
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)