Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 156 Lê Hồng Phong, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại (057)2240806
Fax (057)2240806
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)