Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực 2 và tập đoàn than khoáng sản Việt Na
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ban QLDA Điện lực Miền Nam, tầng 3, 37 Hai Bà Trưng, HCM
Điện thoại (08)2220441
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)