Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu hành chính huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 02993871070
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)