Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Cụm Công nghiệp Khu Dân cư Đô thị mới Nhị Xuân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp 5, xã Xuân thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
Điện thoại (08)37137433
Fax (08)37137432
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)