Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trung Văn, huyện Từ liêm, TP.Hà Nội
Điện thoại (04)62652627
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)