Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội
Điện thoại (04)33665152
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)