Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng HĐND và UBND huyện Đông Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 0905814645
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)