Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Dịch vụ vật tư
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 811 Đường Giải Phóng - Q. Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại 02346643799
Fax 02436643810
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)