Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG - QUẢNG TRỊ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 02333560639
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)