Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Hoằng Lộc
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0934214599
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)