Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA xây dựng huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA xây dựng huyện Đầm Dơi, khóm 1,thị trấn Đầm Dơi,huyện Đầm Dơi,tỉnh Cà Mau
Điện thoại 07802213413
Fax 07803856981
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)