Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Dịch vụ Viễn thông Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 50 Nguyễn Du - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113825502
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)