Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại (0232) 3822562
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)