Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Võ Nguyên Giáp, TDP 04, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693855576
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)