Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG - TKV
Phân loại trực thuộc Tập đoàn/ TCT
Địa chỉ Km4 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033862145
Fax 02033862041
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)