Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮKLẮK
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 01 NGUYỄN TẤT THÀNH,TP BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮKLẮK
Điện thoại 05003810375
Fax 05003843159
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)