Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Ngô Quyền
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Nhà ngõ số 7 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền.
Điện thoại 02253836743
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)