Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THANH HÓA
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Sô 14, Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02376256147
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)