Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 52, Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc Trăng
Điện thoại 02993820214
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)