Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Phù Đổng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 34 Yên Bái, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại (0236)3822835
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)