Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thủy sản tỉnh Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 41, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0553829706
Fax 0553829706
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)