Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ số 81 Lê Trung KIên, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0573811377
Fax 0573825682
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)