Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM SÀO NAM
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 609 Hùng Vương, khối phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 0907809805
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)