Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Phúc Sơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Phúc Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 0374722679
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)