Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Đông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 178 Khu dân cư Bình Hưng Đường số 19, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Điện thoại 0837581469
Fax 0837581469
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)