Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 75, Phạm Ngũ Lão, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại (074) 3869739
Fax (074) 3869568
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)