Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433643065
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)