Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty viễn thông liên tỉnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 30 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại 0437877777
Fax 0437877049
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)