Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 75 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn
Điện thoại 02563735048
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)