Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113621925
Fax 05113621927
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)