Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚC THỌ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Cụm 8 Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, TP. Hà nội
Điện thoại 0433643399
Fax 33643399
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)