Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 27 ĐIỆN BIÊN PHỦ -THÀNH PHỐ TRÀ VINH - TRÀ VINH
Điện thoại (074)3862553
Fax (074)3867377
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)