Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Yên Bái
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tổ 1, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại (029)3855786
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)